Algemene Voorwaarden Breakthrough Support

 

Het is mijn doel als Breakthrough Support Praktijk  om de best mogelijke service te bieden
aan al mijn cliënten, en mijn cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om
deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen
bij het boeken van een sessie

 

Verbintenis van inzet
Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed
mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om u in een goede staat van
hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van u. Of u in
hypnose gaat of niet hangt van uzelf af — als u mijn instructies precies
opvolgt, gaat u gegarandeerd in hypnose. Gebeurt dat niet, bijvoorbeeld omdat u
moeite heeft om zich te “laten gaan”, dan stoppen we en hoeft u niet de hele
sessie te betalen, maar slechts €40,00 voor mijn tijd en moeite.

 

Sessieduur
De prijzen zijn per sessie, niet per uur en vrijgesteld van BTW.  De meeste
sessies nemen 60 tot 90 minuten in beslag.

 

Betaling
Betaling gebeurt van te voren door het afgesproken bedrag over te maken of contant op de dag zelf.

 

Afspraak verplaatsen
Wanneer u een afspraak verplaatst ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel
kosteloos. Wanneer u een afspraak verplaatst binnen de 48 uur voorafgaand op
die afspraak, gaat het eigenlijk om een annulatie + een nieuwe afspraak. Dit is
omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het vrijgekomen
uur nog door te geven aan iemand anders.

 

Afspraak annuleren
Wanneer u een afspraak annuleert ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel
kosteloos. Wanneer u een afspraak annuleert binnen de 48 uur voorafgaand op de
afspraak, wordt de gehele sessie in rekening gebracht en dient dus betaald te
worden. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het
vrijgekomen uur nog door te geven aan iemand anders. Een afspraak kan u zowel
telefonisch annuleren (kan ook door voicemail in te spreken of berichtje te
sturen) als per email naar info.breakthroughsupport.nl

 

Niet komen opdagen/afwezig op eerste afspraak
Wie op een eerste afspraak voor een bepaalde behandeling niet komt opdagen
zonder verwittiging krijgt géén nieuwe afspraak. De volledige sessie wordt dan
in rekening gebracht.

 

Geen medische diensten
Ik ben geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist en stel dus geen medische
diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten of
voedingsadviezen.
De technieken die ik toepas tijdens sessies zijn gebaseerd op gangbare in de
hypnose, NLP, EMDR en IEMT gedocumenteerde en aanvaardbare methodes.
Ik vervang geen medische behandelingen. Tijdens de intake zal er daarom ook
gevraagd worden naar de medische situatie omdat ze een rol kan spelen om goed
in hypnose te kunnen gaan en succesvolle resultaten te behalen.

 

Garantie
Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier
op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de
mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater,
psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt
voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist
zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn uiterste best doe
om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

 

Betwisting
Ik haal schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule
in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz.
ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie
punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een
samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat
het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de
inspanning van de cliënt. Ook al doe ik mijn werk correct, en geef ik de juiste
suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de
cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

 

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kan ik alle gegeven suggesties
weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en ik kan alle gegeven input
dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade,
en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Voor klachten kunt u terecht bij het GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten), daar waar ik aangesloten bij ben. 

 

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene
Voorwaarden.