EMDR

Heb je een schokkende gebeurtenis meegemaakt en raakt het je nog steeds?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (afgekort EMDR) is een officieel erkende therapeutische interventietechniek die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds eind jaren ’80. Hoewel er veel wetenschappelijk onderzoek naar is verricht, is nog niet goed bekend hoe EMDR werkt. EMDR wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Een mogelijke verklaring is dat door het trauma de samenwerking tussen de hersenhelften verbroken is. Voor verwerking is het noodzakelijk dat de twee hersenhelften weer gaan samenwerken. Met EMDR gebeurt dit door in een precieze procedure een combinatie te maken van gedachten, gevoelens en beelden die een minder gunstige rol spelen in het leven van de cliënt terwijl beide hersenhelften afwisselend gestimuleerd worden. Dit gebeurt door de cliënt te vragen bijv. vingerbewegingen van de therapeut met de ogen te volgen, door met een koptelefoon muziek met afwisselend in het linker- en het rechteroor een bepaalde (extra) klank te laten horen, of door afwisselend op bijv. de linker- en rechterhand te tikken. De methode werkt ook goed bij kinderen. EMDR is wetenschappelijk goed onderzocht en blijkt effectief te zijn bij de behandeling van posttraumatische klachten. Ook kan de methode worden ingezet bij angststoornissen anders dan PTSS, bij depressie en verslaving.

Wat gebeurt er tijdens een sessie?

Wat gebeurt er met je na een bijzonder beangstigende of pijnlijke ervaring? In plaats van eroverheen te komen, raak je er soms in vast. Dit kan leiden tot veranderingen in hoe je je voelt, hoe je denkt en handelt. Je realiseert je misschien niet eens dat de veranderingen gerelateerd zijn aan de gebeurtenis, totdat je bedenkt hoe het ervoor was. De herinnering zelf kan eveneens problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld het plotseling ervaren van vervelende beelden of gedachten die met de gebeurtenis te maken hebben.

Waarvoor zet je EMDR in?

Welke gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen?
– Auto ongeval
– Mishandeling
– Misbruik
– Ongeval
– Verwonding
– Ziekte
– Brand
– Pesten
– Overval
– Verkrachting of aanranding
– Verlies van een baan
– Natuurramp
– Diagnose van een ernstige ziekte
– Getuige van geweld
– Verlies van een geliefde
– Oorlogstrauma
Anderen angsten en trauma’s

Voor welke klachten?

Soorten klachten die iemand kan hebben na een schokkerende ervaring
– Herbelevingen van de ervaring
– Vermijdingsgedrag m.b.t. de ervaring
– Verhoogde alertheid
– Schaamte of schuldgevoel
– Slecht humeur
– Depressie
– Zorgen maken
– Angsten
– Slecht zelfbeeld
– Paniek
– Slaapproblemen
– Relatieproblemen
– Onverklaarbare lichamelijke klachten

Hoe raak je deze symptomen kwijt? Veel experts denken dat de enige manier “de vervelende herinnering terug te halen en te verwerken” is. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Een daarvan is EMDR.

Wat doet EMDR?

EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of bilaterale audiostimulatie). Hierdoor wordt “het informatieverwerkingssysteem in de hersenen” gestimuleerd. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden, door het stimuleren van het informatieverwerkingssysteem, in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest. Heeft u klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een of meer concrete, akelige gebeurtenissen, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, dan is de kans heel groot dat EMDR hierin verlichting kan brengen.